Oferta

Wykonujemy pełen zakres usług geodyzyjno-kartograficznych w skład którego wchodzą:

 • podziały,
 • rozgraniczenia,
 • wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych,
 • inwentaryzacje budynków oraz sieci,
 • tworzenie map do celów projektowych,
 • różnego rodzaju wytyczenia,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • tworzenie map koncepcyjnych,
 • pomiary linii elektroenergetycznych,
 • pomiary zasiewu.

Podziały i inwentaryzacje geodezyjne

Każda z prac geodezyjnych przebiega w ramach podobnej procedury zgłaszania, dlatego też poniżej przedstawiamy jej kolejne etapy:

 • przygotowujemy zgłoszenie pracy geodezyjnej, które zawiera dane określające położenie działki, takie jak jej numer, nazwa obrębu i załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem opracowania, jeśli jest dostępny,
 • w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonujemy zgłoszenia pracy i oczekujemy na odpowiedź,
 • rozpoczynamy pracę nad zleceniem po otrzymaniu materiałów z PODGiK,
 • kompletujemy operat pomiarowy i przekazujemy go do kontroli w PODGiK, która zgodnie z przepisami powinna trwać do 6 dni roboczych,
 • po kontroli klientowi przekazujemy gotowy "produkt".

Wszystkie nasze zlecenia realizujemy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu pomiarowego, co zapewnia rzetelne odczyty oraz wysoką jakość opracowania otrzymanego w ramach wykonywanej pracy geodezyjnej. Gwarantujemy profesjonalizm, a przede wszystkim terminowość oraz stały kontakt z klientem.