Galeria

Prace geodezyjne – RAFGEO

Prezentujemy Państwu niewielki wycinek zrealizowanych przez RAFGEO prac geodezyjnych. Stanowią przykład możliwości naszej firmy i różnorodności powierzanych nam zleceń. Dokonywaliśmy pomiarów linii elektroenergetycznych, czyli zwisów kabli i wysokości punktów ich zawieszenia, wysokości słupów. Wyznaczaliśmy punkty graniczne oraz rozgraniczenia działek. Przeprowadzaliśmy wytyczenia przyłączy do sieci oraz miejsca posadowienia fundamentów inwestycji. Dokonywaliśmy pomiarów pod inwentaryzacje budynków i sieci.